Lønn

Vi sørger for månedlig avlønning for alle ansatte i bedriften og sender ut lønnsslipp, enten elektronisk eller per post. Lønnsfilene importerer vi direkte inn i regnskapet ditt.

  • Terminoppgjør med innrapportering
  • Feriepenger, årsavslutning, lønns og trekkoppgaver.
  • Elektronisk timeregistrering kan også benyttes.

Vi kan også ta oppfølging av Obligatorisk Tjenestepensjon og oppdatering av arbeidstakerregisteret.

Ta kontakt i dag for en prat rundt dine behov!