Viktig endring for frisører, bilverksteder og serveringssteder

Fra nyttår omfatter disse og beslektede næringer av krav om å føre lister over hvem som til enhver tid er i arbeid i virksomheten.Svikt i rutinene vil innebære store bøter og føre til skjønnsmessig fastsettelse av inntekt med tilleggsskatt.Skatteetaten varsler 5000 kontroller på dette området for2014.  Kontrollene vil  ikke bli varslet.

Vi kan bistå med:Å avklare om man er omfattet av regelverket og åetablere rutinen for føring av personallister slik at det tilfredsstillerkravene fra skatteetaten.