Slik møter vi ny teknologi i Snøhetta Regnskap

Photo by Gasta

Photo by Gasta

- Vi vil vel være som Northug: Litt stor i kjeften, men også klar for å levere.

Snøhetta Gruppen er til sammen 10 regnskapskontor i Norge, med størst nedslagsfelt i Gudbrandsdalen. Vi har et godt fellesskap med over 60 ansatte og rundt 2000 kunder, både store og små.

Nå er vi i gang med høstens kundemøter, der fokus er framtidens løsninger.

- Vi ønsker å være et steg foran. Kundene skal være trygge på at vi henger med i tiden og tilbyr tjenester som gjør det enklere for dem, forteller Paul Ulheim, daglig leder i Snøhetta Gruppen.

Må møte den digitale utviklingen

Regnskapsfører er et gammelt yrke. Allerede i 1494 ble regnskapsprinsippet med debet og kredit innført, og har ikke endret seg.

- Men det har vært en voldsom omstilling de siste årene med ny teknologi. Snøhetta Gruppen sikrer oss de økonomiske musklene for å følge den teknologiske utviklingen som igjen betyr at vi kan levere programvare som kundene etterspør. Vi vektlegger også å ha kontor der folk bor, da får vi en spredd kundemasse og kompetansen på hvert kontor opprettholdes. Til sammen har vi stor faglig bredde og tyngde. Det faglige nettverket er viktig både for våre kunder og for de ansatte, sier Ulheim.

I dag blir verden mer og mer digitalisert. Det gjør at en del bedrifter ikke lenger trenger en regnskapsfører i like stor grad. De gjør mer selv, men har økt behov for en rådgiver.

- Bedriftene trenger noen som kontrollerer, autoriserer og følger opp, holder styring på datoer og frister, og leverer tjenester av høy kvalitet. Gode årsregnskap med kommentar, selv om de utfører selve regnskapsføringen selv. Da kan vi være den beste støttespilleren og skape god trygghet med vår kompetanse.

Lang historie

Snøhetta Regnskap AS ble startet av Paul Ulheim og Kjell-Arne Steinhovden i 2000. Vi har avdelingskontor på Dovre, Dombås, Lesja og Otta, i tillegg til at vi er eier i de andre Snøhetta Regnskap selskapene.

Snøhetta Regnskap AS ble startet av Paul Ulheim og Kjell-Arne Steinhovden i 2000. Vi har avdelingskontor på Dovre, Dombås, Lesja og Otta, i tillegg til at vi er eier i de andre Snøhetta Regnskap selskapene.

Snøhetta Regnskap går helt tilbake til 1988. Ulheim vokste opp på gård og lærte fort hvordan ting skulle driftes. Han startet i Lesja Regnskap i 1988, men ble fort nysgjerrig på å drive litt mer profesjonelt. Han kjøpte seg inn i bedriften i 1993. Året etter startet han enkeltmannsforetak, som etter hvert ble Snøhetta Regnskap.

Snøhetta Regnskap har både kjøpt opp mindre selskap og startet opp nye selskap. I starten var det tilfeldig at det ble flere oppkjøp, men de siste årene har det vært en bevisst strategi fra Snøhetta Gruppen.

- Slik er det i denne bransjen. Enten så kjøper du eller så blir du kjøpt. Og det passet meg dårlig å bli kjøpt opp. Så de siste årene har vi kjøpt opp flere bedrifter, både ved å kontakte dem direkte og ved å få henvendelser fra bedrifter som ønsker å bli en del av Snøhetta Regnskap, sier Ulheim.

Snøhetta Data

Første september utvidet vi Snøhetta Gruppen med selskapet Snøhetta Data. Her tilbyr vi tjenester innenfor serverdrift og skytjenester, som for eksempel Office365.

- Når vi skal ha nye kunder i den digitale verden, blir det ofte spørsmål etter datakyndige folk. Nå har vi kunnskapen ”inhouse” i tillegg til service på egne system lettere tilgjengelig. Det gjør arbeidet med å utvikle nye produkter enklere, utdyper Ulheim.

Les mer om Snøhetta Regnskap.