Nytt om skatt

nyheter-skatt.jpg

Vi har vært på skattekurs og lært hva som er nytt for 2017. Lær deg dette i korte trekk du også.

I to dager har flere av våre ansatte vært på skattekurs for å lære hva som er nytt for 2017, i tillegg til å repetere litt «gammelt nytt».

Vi har listet opp en del av det vi lærte i korte trekk, slik at du også kan holde deg oppdatert.

Nye begrep:

  • Inntektsåret blir nå kalt skatteleggingsperioden.
  • Selvangivelse blir nå kalt skattemelding (for inntekt og formue).
  • Ligningsverdi blir nå kalt formuesverdi.
  • Momsoppgaven blir nå kalt skattemelding for merverdiavgift.
  • Toppskatt blir kalt trinnskatt. De første to trinnene har kun 0.44 % og 1.7 % skattesats, mens trinn tre (fra 565.400,-) har 10.7 %.

Utvidet skattemeldingsoppgave

Fra 1. januar 2017 vil det bli en ny og utvidet skattemeldingsoppgave (momsoppgave). Da blir toll- og avgiftsetaten overført til Skatteetaten, og det medfører at det blir innrapportering av toll og avgift på samme oppgave som merverdiavgift. Vi som regnskapsførere vil bistå de kundene dette gjelder.

Maksbeløpet for BSU

For dem som har boligsparing for ungdom, er det verd å merke seg at det samlede sparebeløpet økte i 2016. Det gikk fra 200.000,- til 300.000.-. Det maksimale årlige sparebeløpet er som før 25.000,-.

Nye regler innen skogbruk

For dem som kun har en liten, uproduktiv skog og ingen jordbruksvirksomhet, er det fra og med 2016 ikke lenger krav om regnskap og næringsoppgaver. Dersom det senere år kommer inntekter på skogen, kan dette føres som kapitalinntekt direkte på post 3.1.12 i selvangivelsen. Utgifter kan føres direkte på post 3.3.7. For inntektsåret 2016 blir det en overgangsordning, hvor det blant annet skal tas hensyn til tidligere års inntekter. Vi som regnskapsførere vil bistå de kundene dette gjelder.

Gjennomsnittsligning for skogen er foreslått fjerna fra 2017, men en tømmerkonto vil erstatte den gamle ordningen der det blir samme regler som for gevinst/tapskonto med minimum 20 prosent inntektsføring av saldo. Her skal det tas utgangspunkt i gjennomsnittsligning for skogen settes opp en beregning med 2015 som siste år.

Fra og med 2016 skal ikke gevinst/tap ved salg av alminnelig gårdsbruk og skogbruk inngå i grunnlaget for beregning av personinntekt.

Dette var litt hva som er nytt. Har du spørsmål, står alltid din regnskapsfører i Snøhetta Regnskap til disposisjon.