Nå får du svi om du leverer for sent til Skatteetaten

Fra 1. januar krever Skatteetaten daglige gebyr dersom næringsdrivende leverer for sent.

Dette gjelder næringsdrivende som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold. For deg er det nå viktigere enn noen gang å overholde leveringsfristene, ellers vil Skatteetaten ilegge såkalt tvangsmulkt.

Tvangsmulkt er gebyrer du får om skattemeldingene leveres for sent. Dette gjelder formue- og inntektsskatt (selvangivelse), merverdiavgift, særavgifter og melding om trekk. Du vil også kunne kreves for gebyrer om tredjepartsopplysninger leveres for sent (for eksempel aksjonærregisteroppgave, informasjon fra boligsameier, informasjon om pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter mv.), om det er åpenbare feil i opplysningene du har gitt, eller om du har fått pålegg om bokføring, men ikke rettet deg etter dette.

Hvilke innleveringer bør du huske på?

Du pålegges gebyr dersom tredjepartsopplysninger som aksjonæregisteroppgaven ikke leveres i tide. Her er fristen 31. januar. Husk også at omsetningsoppgaven for 6. termin 2016 har frist 10. februar. For flere innleveringer/bransjerelaterte frister, se her.

Som kunde av Snøhetta Regnskap, vil vi påse at oppgavene vi har avtalt blir sendt inn til Skatteetaten i tide. Som kunde må du huske å levere oss riktig informasjon i god tid, som eventuelle endringer. Har du spørsmål må du gjerne kontakte ditt lokale Snøhetta Regnskapskontor.

Satsene for tvangsmulkt

  • Tvangsmulkten følger rettsgebyret, som i 2017 er kr 1 049,-.
  • Hvis du leverer skattemeldinger for sent, påløper det tvangsmulkt med 1/2 rettsgebyr (kr 524,50) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 52 450,-).
  • Hvis du leverer tredjepartsopplysninger for sent, påløper det tvangsmulkt med 2 rettsgebyr (kr 2 098,-) per dag, maks 50 rettsgebyr (kr 52 450,-).
  • For bokføringspålegg er tvangsgebyret 1 rettsgebyr per dag, maks kr 1 million. I særlige tilfeller kan tvangsmulkten settes høyere.

Får du beskjed om eventuelle straffegebyr?

Skatteetaten sender ut et kombinert varsel og vedtak om at dersom opplysningsplikten ikke overholdes innen en ny frist, vil tvangsmulkten begynne å løpe. Tvangsmulkt løper da til opplysningene gis, skattemyndighetene har fastsatt ved skjønn eller maksimal beløpsgrense er nådd.

Les mer om tvangsmulkt i skatteforvaltningslovens § 14-1 og på www.skatteetaten.no/tvangsmulkt.