Husk dette før du avslutter regnskapet i år

Det er lurt være i mål med en del ting før vi går inn i 2017.

Nytt årsoppgjør står snart for tur, og da er det en del ting du må huske på i bedriften din. Du unngår lettere feil i årsoppgjøret og får bedre oversikt før 2017 kjøres i gang.

Fakturering før nyttår

Send ut faktura på alle gjennomførte jobber før nyttår. Har du prosjekter som er pågående, kan du kanskje sende ut delfaktura? Selv om du sender ut fakturaer med betalingsfrist i 2017, vil dette komme med på regnskapet som inntekt i 2016.

Andre forberedelser før nyttår

Vi legger ut link til aktuelle skjema for forberedelse til årsoppgjør øverst på vår hjemmeside (link), fyll ut aktuelle skjema og påse at vi får nødvendig informasjon for effektiv og korrekt behandling av ditt årsoppgjør.

Ny MVA-oppgave

Omsetningsoppgaven endres fra og med 2017, til mva-melding. Det betyr at regnskapet føres med konti, mva-koder og regnskapssystem som er tilpasset denne mva-meldingen. Samtidig blir det store endringer for importmoms. Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 01.01.2017. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

Dette tar vi hånd om innenfor den avtalen vi har med våre kunder i dag. Vil du lese mer om dette? Se her.

Strengere frister for lønn

Siste A-melding for 2016 må være innrapportert senest 5.januar.2017. Som tidligere er det slik at lønn og annen ytelse som skal innberettes på 2016 må være registrert og utbetalt senest 31.12.2016. Lønn skal rapporteres den måneden den utbetales. Tidligere har det ikke vært konsekvenser om man rapporterte sent. Nå er dette vesentlig strammet inn. Det er nå gebyrer om du løpende gjennom året ikke rapporterer innen den 5. i måneden etter.

Levering av bilag

Husk at tidlig levering av bilag er viktig for kvalitet, frister og mulighet for ferskere informasjon. Normalt sett bør det være levert 5 til 10 dager inn i ny periode.

Husk dette for bilagslevering nå og for levering senere i januar:

  • Alle bilag datert 2016 skal leveres, selv om de ikke er betalt før etter nyttår.
  • Skriv gjerne forklaring på bilag slik at vi effektivt kan håndtere korrekt.
  • Årsoppgave og kontoutdrag for alle lån og innskudd.
  • Polise for landbruksforsikring/bedriftsforsikring.
  • Lever inn alle utgående fakturaer.
  • Ordne med alle lønninger før nyttår.
  • Frist for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er 15. januar.
  • Bruk av privatbil i næring kan fradragsføres med kr. 3,80 pr. km. Km-tallet skal dokumenteres med ført kjørebok  over næringsbruken eller et mest mulig realistisk anslag. Begrensning på 6.000 km. Husk også å oppgi km-stand 01.01.2016 og 31.12.2016.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne.

PS! Her finner du skjema for årsoppgjøret.