Husk å kontrollere Aksjonærregisteroppgaven

Konsekvensene om oppgaven leveres for sent, er større enn tidligere.

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap skal hvert år levere aksjonærregisteroppgave til Skatteetatens aksjonærregister (via Altinn). Dette er et register som samler informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapet. Opplysningenene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene å levere rett selvangivelse. 

Oppgaven må leveres innen 31. januar.

Sen levering blir dyrt

Får du ikke rapportert inn aksjonærregisteroppgaven i tide, kan konsekvensen bli dyr. Fra 1. januar i år ble det innført gebyrer på sen levering. Du kan med andre ord få to rettsgebyr per dag - kr. 2098,- daglig blir fort store summer.

I tillegg til ordinært utbytte og endringer på aksjeeiere eller kapital, må du følge med på endringer i lån til aksjonærer og mellomregningskonti.

Vi hjelper deg

Som kunde hos oss er det viktig at du tar en gjennomgang av selskapet og forsikrer deg om at opplysningene du gir oss er korrekt. Vi bistår og fyller ut oppgaven for deg. Vi utfører dette i henhold til oppdragsavtalen som en del av vårt oppdrag.

Har du spørsmål, ta kontakt med ditt lokale Snøhetta regnskapskontor.