Beskattning av elektronisk kommunikasjon

Reglene for beskattning av elektronisk kommunikasjon ble endret f.o.m. 01.01.14.

Viktige punkt å være klar over: Det er ikke lenger avgjørende hvor mange abonnement den ansatte får dekket av arbeidsgiver, og fribeløpet på kr. 1 000 er opphevet.

Når abonnementet står i Arbeidsgivers navn og arbeidsgiver dekker utgiftene direkte til tjenesteleverandør: Dersom abonnementet er registrert på arbeidsgiver er fordelen satt til kr. 4 392 pr. år/kr. 366 pr. måned.Har den ansatte tilgang til bruk utenom ordinærarbeidssituasjon skal vedkommende beskattes for kr. 4 392.Vær obs på at det er ikke den faktiske bruken som skal legges til grunn. Det er muligheten til å bruke tjenesten som er avgjørende.Derfor skal ikke den skattepliktige fordelen reduseres selv om arbeidsgivers kostnad er lavere. Dersom arbeidstaker disponerer tjenesten(-e) bare en del av året skal vedkommende beskattes forholdsmessig for hele og påbegynte måneder.NB! Beredskapsvakt/hjemmevakt o.l. faller utenfor ordinær arbeidssituasjon og skal beskattes.

Arbeidstaker har ikke tjenestelig behov:
Fordelen er trekkpliktig i sin helhet.

Abonnementet står i arbeidstakers navn: Refusjon etter bilag: Arbeidstaker må levereoriginalbilag til arbeidsgiver og fordelen settes til kr. 4 392 pr. år.Her blir imidlertid fordelen begrenset til det refusjonsbeløpet som arbeidstaker har mottatt,men maksimum kr. 4 392. Skattetrekket skal foretas etter hvert som refusjonen skjer, og det har ingen betydning hvilken periode fakturaen gjelder for. Om vedkommende slutter i løpet av året og har nådd kr. 4 392 på sluttidspunktet skal det ikke korrigeres iforhold til antall måneder vedkommende var ansatt.

Skattefri refusjon av tjenestelige telefonsamtaler:Arbeidstaker skal levere spesifisert faktura fra teleoperatør (markere hvilke samtaler det gjelder), og refusjon av dette skal ikke skattlegges.Om arbeidsgiver dekker andel av fast telefonavgift i tillegg vil denne væreskattepliktig i sin helhet uansett om det er bilag eller ikke på den.

Arbeidstaker leverer ikke originalbilag:Hele refusjonsbeløpet er trekkpliktig. Dette gjelder f.eks. der ansatt får fastgodtgjørelse hver måned.

Innholdstjenester ( tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester:Innholdstjenester: andre tjenester som inngår i abonnementet– f.eks. Spotify, Wimp, nedlasting av filmer o.l. Fellesfakturerte vare og tjenester: nummeropplysning, givertelefoner, kjøp fra automater, parkering, apper til smarttelefon, teletorgtjenester o.l.Arbeidsgiver kan dekke slike utgifter med inntil kr. 1000 pr. år uten at det utløser beskattning. Arbeidsgiver trenger ikke å ta hensyn til hva som er tjenestlig og privat bruk. Overskrides fribeløpet på kr. 1000 skal overskytende private tjeneste beskattes.